รายงานกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ประจำปีงบประมาณ 251
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
งวด :เม.ย. - ก.ย.
 

ข้อมูล ณ. วันที่  18 พฤศจิกายน 2560
ที่ เขตตรวจราชการ
18 เขต/
จังหวัด
ประเภทลูกหนี้ สถานภาพการเป็นลูกหนี้
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุ่มอาชีพ/นตผ. จำนวนลูกหนี้ จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ 1-2 ปี ลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 2 ปีขึ้นไป จำนวนลูกหนี้ที่ของประนอนหนี้
จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) จำนวน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) จำนวน(ราย)
เขต 1
1 นนทบุรี - - - - - - - - - - - - -
2 ปทุมธานี - - - - - - - - - - - - -
3 พระนครศรีอยุธยา - - - - - - - - - - - - -
4 สระบุรี - - - - - - - - - - - - -
เขต 2
5 อ่างทอง - - - - - - - - - - - - -
6 ลพบุรี - - - - - - - - - - - - -
7 สิงห์บุรี - - - - - - - - - - - - -
8 ชัยนาท - - - - - - - - - - - - -
เขต 3
9 สมุทรปราการ - - - - - - - - - - - - -
10 ฉะเชิงเทรา - - - - - - - - - - - - -
11 ปราจีนบุรี - - - - - - - - - - - - -
12 นครนายก - - - - - - - - - - - - -
13 สระแก้ว - - - - - - - - - - - - -
เขต 4
14 ราชบุรี - - - - - - - - - - - - -
15 กาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - -
16 สุพรรณบุรี - - - - - - - - - - - - -
17 นครปฐม - - - - - - - - - - - - -
เขต 5
18 สมุทรสาคร - - - - - - - - - - - - -
19 สมุทรสงคราม - - - - - - - - - - - - -
20 เพชรบุรี - - - - - - - - - - - - -
21 ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - - - - - - - - -
เขต 6
22 นครศรีธรรมราช - - - - - - - - - - - - -
23 สุราษฎร์ธานี - - - - - - - - - - - - -
24 ชุมพร - - - - - - - - - - - - -
25 พัทลุง - - - - - - - - - - - - -
เขต 7
26 กระบี่ - - - - - - - - - - - - -
27 พังงา - - - - - - - - - - - - -
28 ภูเก็ต - - - - - - - - - - - - -
29 ระนอง - - - - - - - - - - - - -
30 ตรัง - - - - - - - - - - - - -
เขต 8
31 สงขลา - - - - - - - - - - - - -
32 สตูล - - - - - - - - - - - - -
33 ปัตตานี - - - - - - - - - - - - -
34 ยะลา - - - - - - - - - - - - -
35 นราธิวาส - - - - - - - - - - - - -
เขต 9
36 ชลบุรี - - - - - - - - - - - - -
37 ระยอง - - - - - - - - - - - - -
38 จันทบุรี - - - - - - - - - - - - -
39 ตราด - - - - - - - - - - - - -
เขต 10
40 บึงกาฬ - - - - - - - - - - - - -
41 หนองบัวลำภู - - - - - - - - - - - - -
42 อุดรธานี - - - - - - - - - - - - -
43 เลย - - - - - - - - - - - - -
44 หนองคาย - - - - - - - - - - - - -
เขต 11
45 สกลนคร - - - - - - - - - - - - -
46 นครพนม - - - - - - - - - - - - -
47 มุกดาหาร - - - - - - - - - - - - -
เขต 12
48 ขอนแก่น - - - - - - - - - - - - -
49 มหาสารคาม - - - - - - - - - - - - -
50 ร้อยเอ็ด - - - - - - - - - - - - -
51 กาฬสินธุ์ - - - - - - - - - - - - -
เขต 13
52 ศรีสะเกษ - - - - - - - - - - - - -
53 อุบลราชธานี - - - - - - - - - - - - -
54 ยโสธร - - - - - - - - - - - - -
55 อำนาจเจริญ - - - - - - - - - - - - -
เขต 14
56 นครราชสีมา - - - - - - - - - - - - -
57 บุรีรัมย์ - - - - - - - - - - - - -
58 สุรินทร์ - - - - - - - - - - - - -
59 ชัยภูมิ - - - - - - - - - - - - -
เขต 15
60 เชียงใหม่ - - - - - - - - - - - - -
61 ลำพูน - - - - - - - - - - - - -
62 ลำปาง - - - - - - - - - - - - -
63 แม่ฮ่องสอน - - - - - - - - - - - - -
เขต 16
64 แพร่ - - - - - - - - - - - - -
65 น่าน - - - - - - - - - - - - -
66 พะเยา - - - - - - - - - - - - -
67 เชียงราย - - - - - - - - - - - - -
เขต 17
68 อุตรดิตถ์ - - - - - - - - - - - - -
69 ตาก - - - - - - - - - - - - -
70 สุโขทัย - - - - - - - - - - - - -
71 พิษณุโลก - - - - - - - - - - - - -
72 เพชรบูรณ์ - - - - - - - - - - - - -
เขต 18
73 นครสวรรค์ - - - - - - - - - - - - -
74 อุทัยธานี - - - - - - - - - - - - -
75 กำแพงเพชร - - - - - - - - - - - - -
76 พิจิตร - - - - - - - - - - - - -